Skip to main content

AABO - Addysg Oedolion: Cyfeirio

This page is also available in English

Cyfeirio, Llên-ladrad & Turnitin

                                                                                     

Yn Llyfrgell y Glowyr, gallwn ddarparu cymorth a chefnogaeth gydag anghenion cyfeirio. Dewch i mewn a gofynnwch aelod o staff sy'n gallu helpu gyda chyfeirio cyffredinol, deall llên-ladrad a sut i ddefnyddio Turnitin.

Gallwn ddarparu sesiynau un-ar-un, neu sesiynau grŵp bach, ynghyd a'r gefnogaeth sgiliau astudio oddi wrth AABO.

Rhowch alwad i ni a byddwn yn siarad â chi dros y ffôn

Ffon: 01792 518603  | E-bost: miners@abertawe.ac.uk

Sut i Gyfeirio yn Arddull APA

TurnitIn

 

 

Sut i Gyfeirio yn Arddull MHRA

Llawlyfr STAR

ENDNote