Skip to main content

AABO - Addysg Oedolion: Canfod Llyfrau/Erthyglau

This page is also available in English

Benthyg o Llyfrgell y Glowyr

Ar gyfer myfyrwyr AABO, mae cyfnod benthyg o bedwar wythnos gydag eitemau o Lyfrgell y Glowyr ac nid ydym yn codi dirwyon. Dylech fod yn ymwybodol nid yw hwn yn berthnasol i lyfrgelloedd eraill Prifysgol Abertawe. Os ydych yn benthyg o lyfrgelloedd eraill y brifysgol, bydd rhaid cadw at bolisïau nhw. Mae yna mwy o wybodaeth yma.

Hefyd, bydd llyfrau'n adnewyddu'n awtomatig oni bai bod defnyddiwr arall yn gwneud cais amdanynt. Byddwn yn anfon e-bost atoch os mae hyn yn digwydd a bydd rhaid i'r eitem dychwelyd i'r llyfrgell tu fewn saith diwrnod. Y ffordd gorau i gadw llygad ar eich eitemau yw mewngofnodi yn aml i'ch cyfrif iFind.

Canfod Llyfrau yn y Llyfrgell

Ar ôl i chi darganfod yr eitemau cywir efo iFind, gwnewch nodyn o'r rhif alwad. Defnyddiwch yr arwyddion ar ddiwedd pob silff i arwain chi at yr adran gywir, wedyn dylech ddilyn y rhifau alwad tan weld yr un sy'n cyfateb. Os nid ydych yn gallu gweld yr eitem, neu angen unrhyw help, peidiwch ag oedi - gofynnwch aelod o staff.

Mae prif gasgliad Llyfrgell y Glowyr ar y llawr cyntaf. Trowch chwith ar dop y grisiau i weld yr adran BF - HF, neu ewch ymlaen i adran HG - Z. Mae'r Ffolios [y llyfrau rhy fawr am y silffoedd arferol] hefyd ar y llawr cyntaf. Mae'r pamffledi, cylchgronau, cyfeirlyfrau, deunydd Sain-Gweledol a'r Coalfield Collection ar y llawr gwaelod.

Canfod Llyfrau Ar-lein

Mae rhan fwyaf o'n llyfrau electronig ar iFind. Mae'r e-llyfrau yn dod o dri gwefan penodol: dawsonera, EBSCO ac ebrary. Mae'r tabs yn ddarparu mwy o wybodaeth am y cronfeydd data yma. I fewngofnodi, defnyddiwch eich cyfrif-enw/cyfrinair Prifysgol Abertawe. Cysylltwch â ni ar miners@swansea.ac.uk os oes angen unrhyw cymorth.

Loading ...

Canfod i Erthyglau yn y Llyfrgell

​Mae ein casgliad cyfnodol [wedi'i leoli ar y llawr gwaelod] yn cynnwys amrywiaeth eang o gyfnodolion ar draws nifer o bynciau. Mae'r rhain yn cynnwys Hanes, Llenyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Cymdeithaseg, Addysg ac Astudiaethau Merched. Mae materion diweddaraf pob cylchgrawn yn cael eu cadw ar ein carwsel.

Canfod Erthyglau Ar-lein

Dyma rhai cronfeydd data allweddol i leoli erthyglau perthnasol. Defnyddiwch y tab 'Erthyglau a mwy' ar iFind i chwilio am erthyglau o amrywiad o gyhoeddiadau a ffynonellau neu hidlwch eich canlyniadau (dyddiad cyhoeddi, awdur, lleoliad) os mae angen bod yn fwy penodol gyda'ch ymchwil.

Loading ...

iFind

iFind yw'r catalog mae pob Llyfrgell Prifysgol Abertawe yn defnyddio. Defnyddiwch y tab sy'n gollwng i lawr ar y dde i benderfynu os ydych eisiau chwilio am lyfrau, erthyglau, Cronfa (ymchwil staff) neu bopeth.

Gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif iFind ar www.ifind.swan.ac.uk. Cliciwch ar 'Mewngofnodi' ar y top-dde cornel o'r tudalen, ac ysgrifennwch eich enw-cyfrif a'ch cyfrinair. Byddwch wedyn yn gallu gweld y 'Fy Nghyfrif' tab, sydd yn dangos benthyciadau presennol, benthyciadau hanesyddol, ceisiau ar lyfrau a dirwyon.

Browzine