Skip to main content

AABO - Addysg Oedolion: Adnoddau Eraill

This page is also available in English

LibraryPlus

LibraryPlus - Cefnogaeth ychwanegol i'ch astudiaethau 

Rydym wedi cynllunio'n arbennig nifer o wasanaethau, o'r enw LibraryPlus, sy'n gallu gwneud eich bywyd fel myfyriwr yn hawsach.

Pwy sy'n gallu defnyddio LibraryPlus? Pob myfyriwr, yn enwedig:

 • Myfyrwyr rhan-amser
 • Myfyrwyr bellter
 • Myfyrwyr yn y gweithle
 • Myfyrwyr sydd ar leoliad (e.e. Gwyddor Iechyd)
 • Myfyrwyr Anabl
 • Gofalwyr​

Ewch i'r wefan LibraryPlus am fwy o wybodaeth: https://www.swansea.ac.uk/library/student-support/libraryplus/​

Llyfrgelloedd Ynghyd

Llyfrgelloedd Ynghyd

Mae'r Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd yn caniatáu unrhyw aelod presennol o lyfrgelloedd cyhoeddus Abertawe, Castell-nedd, Caerfyrddin a Sir Benfro i gael mynediad benthyca at bob llyfrgell gyhoeddus yn yr ardaloedd yma a hefyd mynediad benthyca at Brifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant,  Coleg Abertawe, Coleg Castell-nedd Port Talbot, Coleg Gorseinon a Choleg Sir Benfro. Yn gyntaf, ymwelwch â'ch llyfrgell gyhoeddus agosaf ac ymunwch. Gofynnwch am basbort Llyfrgelloedd Ynghyd a nodwch pa lyfrgell addysg uwch hoffwch ymuno a. Ewch a'r pasbort i'r llyfrgell ac yna a bydden yn eich cofrestri fel defnyddiwr. Mae'r cynllun yma dan reolaeth SWAMP (South West And Mid Wales Partnership) a ariennir gan MALD (Amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd Cymru).

SCONUL

SCONUL Access

Mae Prifysgol Abertawe yn aelod o'r cynllun  Mynediad SCONUL .  Mae hwn yn caniatáu staff academaidd, myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, myfyrwyr llawn-amser/rhan-amser ôl-raddedig, myfyrwyr bellter neu fyfyrwyr ar leoliad i fenthyg o lyfrgelloedd addysg uwch eraill ar draws y DU sydd yn aelodau o'r cynllun.

Mae'r  canllaw yma yn esbonio sut i ymuno a'r cynllun SCONUL. 

Ymwelwyr Allanol

​Polisi Llyfrgell y Glowyr De Cymru yw Agor i Bawb, gallwch ddefnyddio'r llyfrgell am ddefnydd cyfeirnod yn unig - mae yna groeso cynnes i bawb. 

Bocsys Llyfrau

Mae Llyfrgell y Glowyr yn darparu Bocsys Llyfrau i gefnogi myfyrwyr ar y radd ran-amser. Mae’r llyfrau yn dod o’r rhestri darllen a ddarparwyd gan y tiwtoriaid, gyda deunydd ychwanegol os oes angen. Rydym yn anfon y bocsys i leoliad y cwrs ac mae nhw’n aros yna tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Gall myfyrwyr defnyddio’r bocs llyfrau i atodi deunydd eraill. Mae hyn wedi profi’n angenrheidiol yn y gorffennol, yn enwedig gyda myfyrwyr bellter.

Mae ‘na rhai canllawiau i sicrhau bod siawns i bob myfyriwr defnyddio’r llyfrau:

 • Ysgrifennwch eich enw, rhif myfyriwr a’r dyddiad nesaf i’r cod-bar cywir yn y gofrestr.  
 • Pan ddychwelyd llyfr, ysgrifennwch eich enw a’r dyddiad yn y gofrestr i ddangos hwn. 
 • Ddychwelwch eich llyfrau ar ôl defnyddio nhw er mwyn i’r myfyrwyr eraill cael siawns . 
 • Rydym  yn casglu’r bocsys ar ddiwedd y tymor. Os oes unrhyw lyfrau dyledus, byddwn yn cysylltu â’r myfyriwr. 
 • Os oes angen cadw’r llyfrau am fwy o amser, gall myfyrwyr cysylltu â’r Llyfrgell ac wedyn gosodwyd y llyfr yna ar ei chyfrif personol. 
 • Bydd dirwyon yn codi ar unrhyw lyfrau dyledus. 

Cysylltwch a Llyfrgell y Glowyr os oes unrhyw cwestiynau gennych ynglyn a'r Bocsys Llyfrau.