Skip to main content

AABO - Addysg Oedolion: Hafan

DACE Subject Guide

Croeso i Canllaw Pwnc AABO (Adran Addysg Barhaus Oedolion) ar gyfer Llyfrgell y Glowyr De Cymru.

Eich Tîm Pwnc Addysg Oedolion

 

Helo, ni yw eich Tîm Pwnc AABO ac rydym yma i roi cymorth ar gyfer unrhyw wybodaeth sydd angen i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau.

Chwith i'r Dde:  Sian Williams (Llyfrgellydd), Caroline Crudge, Rhian Phillips, Joanne Waller, Gareth Smith, Julie Came, Mandy Orford a Jonathan Davies (ddim yn y llun)

Gofynnwch unrhyw aelod o staff os ydych angen help!

Llyfrgell y Glowyr

Yn Llyfrgell y Glowyr De Cymru rydym yn darparu profiad llyfrgell sydd yn gyfeillgar, hyblyg ac effeithiol mewn amgylchedd hamddenol.

Er mwyn cefnogi myfyrwyr rhan-amser, bellter neu ar leoliad, rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i wneud eich bywyd yn haws. Er enghraifft:

  •     Adnewydda llyfrau trwy'r ffon neu ar-lein
  •     Archebu materion (er enghraifft, gallwn anfon llyfrau o Lyfrgell Campws Singleton i Lyfrgell y Glowyr De Cymru a Banwen (neu i'r gwrthwyneb) heb dal
  •     Benthyciadau trwy'r post
  •     Cyngor am sut i ddefnyddio gwasanaethau'r llyfrgell
  •     Cymorth efo ymchwil traethodau a defnyddio TG
  •     Bocsys llyfrau ar gyfer dosbarthiadau yn y gymuned
  •      Mannau astudio tawel

Os oes angen unrhyw cymorth neu gefnogaeth, gallwch gysylltu â ni trwy ffon, e-bost neu mewn person.

Rydym yn edrych ymlaen at weld neu glywed oddi wrthych chi yn y dyfodol!

iFind - Catalog y Llyfrgell

Llyfrau Newydd a Diddorol

Newyddion y Llyfrgell

Loading ...

Llyfrgell Banwen

Mae Llyfrgell Banwen  yn gangen o Lyfrgell y Glowyr De Cymru ac wedi'i lleoli yn y 'DOVE Workshop', Banwen, sydd 25 milltir o Abertawe yn Gwm Dulais. Agored yn 1989 i gefnogi'r Brifysgol Gymunedol y Cymoedd arloesol. Cafodd y Llyfrgell ehangwyd ac adnewyddwyd yn 1993 a 2002.

Mae'r llyfrgell ar gael i unrhyw fyfyrwyr neu aelod staff o Brifysgol Abertawe. Mae Llyfrgell Banwen hefyd AR AGOR I BAWB: mae croeso i'r cyhoedd ymweld.

Mae’r Llyfrgell ar agor pob Dydd Mercher rhwng 9.30yb – 3yp

I gysylltu â'r llyfrgell | Ffon: 01639 700024 ext 5. | Ebost: miners@abertawe.ac.uk

Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO)

Yn AABO rydyn yn darparu cyfleoedd dysgu hyblyg i oedolion yn ardal De Orllewin Cymru yn amrywio o ddarlithoedd a sesiynau blasu unigol i gyrsiau lle fyddwch yn derbyn tystysgrifau diplomâu a graddau BA ar eu diwedd. Mae pob un wedi'i ddysgu gan staff cyfeillgar ac arbenigol sydd wir yn credu mewn manteision dysgu gydol oes. Gallwn hefyd eich cynghori chi ar ba gwrs fydd yn addas i chi ac esbonio'r cymorth ariannol sydd ar gael ar ei gyfer.

AABO