Skip to main content

Nyrsio: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Mae'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ar Gampws Parc Dewi Sant ar y llawr cyntaf. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr.

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

Darlleniadau allweddol

Rhifau Galw (Campws Abertawe)

Mae'r rhan fwyaf o lyfrau (a chyfnodolion) Nyrsiol wedi'u cadw dan rifau galw R ar Lefel 1 Adain y Dwyrain yn Llyfrgell Parc Singleton. 

 • RC440 Nyrsio Iechyd Meddwl
 • RC521 Dementia
 • RT23 Cyfarthrebu mewn nyrsio
 • RT69 Anatomi a Ffisioleg
 • RT73 Arfer myfyriol mewn nyrsio
 • RT81.5 Ymchwil nyrsio
 • RT84.5 Modelau nyrsio

Rhifau Galw (PDS, Campws Caerfyrddin)

Dyma rhai rhifau galw defnyddiol yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu @ PDS, campws Caerfyrddin.  

 • 174   Moeseg  
 • 610.73   Nyrsio gyffredinol     
 • 610.7301   Arfer myfyriol mewn nyrsio
 • 610.730699   Cyfarthrebu/Urddas mewn nursio
 • 610.73072   Ymchwil nyrsio
 • 612   Anatomi a Ffisioleg
 • 616.025   Nyrsio brys
 • 616.028   Nyrsio aciwt
 • 616.83   Dementia
 • 617   Gofal Clwyfau

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

e-lyfrau poblogaidd