Skip to main content

Nyrsio: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Mae'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ar Gampws Parc Dewi Sant ar y llawr cyntaf. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr.

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

Darlleniadau allweddol

Rhifau Galw

Mae'r rhan fwyaf o lyfrau (a chyfnodolion) Nyrsiol wedi'u cadw dan rifau galw R ar Lefel 1 Adain y Dwyrain yn Llyfrgell Parc Singleton ac yn y Ganofan Adnoddau Dysgu ar gampws Parc Dewi Sant.

  • RC440 Nyrsio Iechyd Meddwl
  • RC521 Dementia
  • RT23 Cyfarthrebu mewn nyrsio
  • RT69 Anatomi a Ffisioleg
  • RT73 Arfer myfyriol mewn nyrsio
  • RT81.5 Ymchwil nyrsio
  • RT84.5 Modelau nyrsio

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

e-lyfrau poblogaidd

Eich rhestr ddarllen – iFind Reading

Link to iFind Reading

I gyrchu’ch rhestr ddarllen, cliciwch ar y ddolen uchod a chwilio am gôd eich modiwl