Skip to main content

Nyrsio: Cyfnodolion ac erthyglau

This page is also available in English

Tiwtoralau ar-lein Abertawe (SWOTs)

Ydych chi'n cofio sut i ddod o hyd i gylchronau ac erthyglau? 
Bydd y tiwtorial hon yn dangos i chi sut i ddod o hyd a chael mynediad i gylchgronau ac erthyglau ar gyfer eich cwrs.  Os oes angen rhagor o help arnoch yna defnyddiwch y sgwrs fyw Holi Llyfrgellydd neu ebostiwch.

Pam dylwn i ddefnyddio cyfnodolion?

Bydd yn bwysig iawn defnyddio cyfnodolion yn eich astudiaethau, oherwydd y byddant yn darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfredol, o ansawdd uchel.  Fel arfer, cyhoeddir cyfnodolion yn rheolaidd, er enghraifft bob wythnos, bob mis neu bob chwarter, ac mae pob rhifyn yn cynnwys casgliad o erthyglau gan awduron gwahanol sydd fel arfer yn trafod yr ymchwil diweddaraf.

Sylwer: Bydd defnyddio erthyglau mewn aseiniadau'n dangos eich bod wedi darllen yn eang am eich pwnc.

Dod o hyd i gyfnodolion gyda BrowZine

Dod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

Gallwch ddod o hyd i'r holl gyfnodolion rydym yn tanysgrifio iddynt drwy ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell. Os nad ydych yn siŵr sut i ddefnyddio ein cyfnodolion, rhowch gipolwg ar ein canllaw. Y brif ffordd o ddod o hyd i erthyglau am eich pwnc yw defnyddio cronfa ddata lyfryddiaethol.  Os nad ydych wedi chwilio cronfeydd data o'r blaen, dechreuwch gydag CINAHL (y brif gronfa ddata ar gyfer Nyrsio).

Sut mae gwneud cais?