Skip to main content

Nyrsio: Cronfeydd data

This page is also available in English

Tiwtoralau ar-lein Abertawe (SWOTs)

Ydych chi'n cofio sut i ddod o hyd i gylchronau ac erthyglau? 
Bydd y tiwtorial hon yn dangos i chi sut i ddod o hyd a chael mynediad i gylchgronau ac erthyglau ar gyfer
eich cwrs.  Os oes angen rhagor o help arnoch yna defnyddiwch y sgwrs fyw Holi Llyfrgellydd neu ebostiwch.

Defnyddio ein cronfeydd data i ddod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

Yn y bôn, casgliad o wybodaeth neu ddata wedi'i drefnu yw cronfa ddata.  Mae Prifysgol Abertawe'n talu am fynediad i gannoedd o gronfeydd data o safon uchel i'ch helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth orau a diweddaraf ar gyfer eich ymchwil. 

Mae'r prif gronfeydd data rydym yn eu hargymell wedi'u rhestru isod ond cofiwch y bydd cynnwys pob cronfa ddata'n wahanol, felly mae'n well defnyddio mwy nag un gronfa ddata i sicrhau eich bod yn cael yr holl wybodaeth mae ei hangen arnoch.

Cronfeydd data allweddol

Mynediad Ychwanegol