Skip to main content

Nyrsio: Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

This page is also available in English

Cyfrifwch amserlen yr aseiniad

Sut y dylwn ddechrau fy ymchwil?

Sut mae defnyddio fy ymchwil?

Deall eich aseiniad

Dod o hyd i ddeunyddiau llyfrgell

Llunio drafft cyntaf

Sut mae mynd ati gydag aseiniad

Dod o hyd i gyfnodolion a'u defnyddio?

Ydw i wedi gwneud popeth sy'n angenrheidiol?

Cynllunio'r aseiniad

Mathau arbenigol o wybodaeth

Canllaw i eiriau cyfarwyddo