Skip to main content

E-Draethodau Ymchwil & Casgliad Draethawd: Gwybodaeth i Weinyddwyr y Coleg

This page is also available in English

Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau’n ymwneud ag e-draethodau ymchwil cysylltwch â thîm Cymorth Ymchwil y Llyfrgell openaccess@abertawe.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau’n ymwneud a’r ystorfa, cysylltwch ag ISS-Research@abertawe.ac.uk

Ffôn: 01792 604567

Ar gyfer Gweinyddwyr y Coleg: defnyddio’r gwasanaeth trwy gyfrwng y Llyfrgell

Cyflwynwch y data a’r traethawd ymchwil trwy Borth Gweinyddwyr y Coleg ar gyfer E-draethodau ymchwil (bydd angen mewngofnodi)

Staff gweinyddu colegau yw’r cyswllt rhwng y myfyriwr a’r broses cyflwyno i’r  ystorfa sefydliadol:

  • trwy sicrhau bod cytundeb cyflwyno’r awdur ar gael a’i fod wedi ei lofnodi
  • cwblhau'r ffurflen Cydweithio a lanlwytho fersiwn (neu fersiynau) electronig o’r ddoethuriaeth ar fformat PDF ynghyd â chopi o’r cytundeb cyflwyno
  • bydd staff Cymorth Ymchwil y Llyfrgell yn sicrhau bod y traethawd ymchwil ar gael trwy Cronfa, yn ddibynnol ar unrhyw waharddiadau neu gyfyngiadau hawlfraint

Gallwn ddarparu sesiwn hyfforddi os hoffech unrhyw help gyda’r broses gyflwyno hon.