Skip to main content

Cadolygiadau Systematig: llenyddiaeth lwyd

This page is also available in English

Beth yw llenyddiaeth lwyd?

llenyddiaeth llwyd yn cyfeirio at y ddau deunydd ymchwil cyhoeddedig ac anghyhoeddedig nad yw ar gael yn fasnachol. Gall adolygiad systematig fod yn rhagfarnllyd pan fydd yn methu i adrodd gwybodaeth hanfodol y gellir eu cuddio mewn rhyw llenyddiaeth lwyd. Mae chwiliad o lenyddiaeth lwyd yn un ffordd o fynd i'r afael adrodd a allai fod yn rhagfarnllyd canlyniadau ymchwil mewn deunydd a gyhoeddir.
Dyma rai enghreifftiau o lenyddiaeth lwyd yw:

 • papurau cynhadledd / trafodion cynhadledd
 • traethodau ymchwil
 • treialon clinigol
 • cylchlythyrau
 • pamffledi
 • adroddiadau
 • taflenni ffeithiau, bwletinau
 • dogfennau llywodraeth
 • arolygon
 • cyfweliadau
 • cyfathrebu anffurfiol (ee blogiau, podlediadau, e-bost)

Gall llenyddiaeth lwyd fod y ffynhonnell orau o hyd ddiweddaraf ymchwil ar rai pynciau yn nodi fodd bynnag fod llenyddiaeth lwyd Nid yw fel arfer yn destun adolygiad gan gymheiriaid, a rhaid eu gwerthuso yn unol â hynny.

Ffynonellau cyffredinol o lenyddiaeth lwyd

 • Adnoddau cyffredinol
  • Chwiliadau o wefannau sefydliadol, llywodraethol a phroffesiynol

Crynodebau Cynhadledd a Thrafodion

Crynodebau a thrafodion y Gynhadledd

 • Chwilio tudalennau gwe gynhadledd
 • Hand-chwilio o drafodion cynhadledd cyhoeddi

Cofrestrau treial

 • Cofrestrau treial
  • Cofrestrfeydd penodol Gwlad a gofrestrfeydd fferyllol
  • Cofrestrfeydd eraill ar gael, a gall fod yn werth ymgynghori yn dibynnu ar eich pwnc