Skip to main content

Cadolygiadau Systematig: Ble i chwilio

This page is also available in English

Beth a olygir wrth chwilio?

" Mae chwilio yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio'r dulliau ar gyfer nodi tystiolaeth i'w chynnwys yn eich adolygiad. Mae adnoddau posib yn cynnwys cronfeydd data llyfryddiaethol, cyfrolau cyfnodolion arbenigol, rhestrau cyfeirio o erthyglau a adalwyd, cofrestru ymchwil, cronfeydd data'r llywodraeth, papurau newydd a/neu arbenigwyr yn eich maes penodol."

Dundar, Y., & Fleeman, N.  (2014). Developing my search strategy & applying inclusion criteria. Yn A. Boland, M.G. Cherry R. Dickson (Gol.), Doing a systematic review: A student's guide (tt.37-59). Llundain: SAGE.

Cronfeydd data allweddol

Dod o hyd i gyfnodolion gyda Browzine