Skip to main content

Cadolygiadau Systematig: Asesu ansawdd y llenyddiaeth

This page is also available in English

Camau allweddol sy'n ymwneud รข gwerthusiad asesiad beirniadol / ansawdd

 

Cam 1: Nodwch gynllun(iau) yr astudiaethau i'w cynnwys yn eich adolygiad.

Cam 2: Nodwch y math(au) o offer asesu ansawdd sy'n briodol i'ch adolygiad

Cam 3: Dewch o hyd i offer asesu ansawdd priodol

Cam 4: Cynhaliwch asesiad ansawdd gan ddefnyddio'r offer priodol

Cam 5: Tablwch a chrynhowch ganlyniadau eich asesiad ansawdd

Cam 6: Meddyliwch sut gallai canlyniadau'r asesiad ansawdd effeithio ar argymhellion a chasgliadau eich adolygiad systematig

Greenhalgh, J., & Brown, T. (2014). Quality assessment. Yn A. Boland, M.G. Cherry R. Dickson (Gol.), Doing a systematic review: A student's guide (tt.37-59). Llundain: SAGE.

Llyfrau ar arfarniad asesiad beirniadol / ansawdd