Skip to main content

Ysgol Addysg: Hafan

This page is also available in English

Cyflwyniad

Mae’r canllaw hwn ar gyfer myfyrwyr yn yr Ysgol Addysg, gan gynnwys rhaglenni Astudiaethau Plentyndod Cynnar. Mae’n cynnwys dolenni i lyfrau pwnc, cyfnodolion a chronfeydd data arbenigol. Mae canllawiau a manylion cyswllt os oes angen help arnoch.

Adnoddau o’r radd flaenaf

Rhowch nodau tudalen i’r tudalennau defnyddiol hyn.

Canllawiau cyfeirnodi APA

Gwybodaeth am y llyfrgell

Holi Llyfrgellydd

Llyfrgellwyr Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

tEAM

Helo, ni yw Bernie Williams, Siân Neilson, Dr. Ian Glen a Carine Hartson ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, i ddefnyddio troednodiadau ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence